Specjalizacje

WYPADKI W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Jeżeli, z winy posiadacza gospodarstwa rolnego, doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym, można wystąpić o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy gospodarstw rolnych (nawet jeśli gospodarz nie opłacił składki). Dotyczy to także wypadków spowodowanych przez nienależycie pilnowane zwierzęta hodowlane i psy.

 

Osoba pokrzywdzona może uzyskać:

  • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę (cierpienie fizyczne i psychiczne, uszczerbek na zdrowiu, oszpecenie itd.)
  • zwrot wszelkich kosztów poniesionych w wyniku wypadku (koszty leczenia, prywatnych wizyt lekarskich, dojazdów, lekarstw, środków ortopedycznych, rehabilitacji itp.)
  • wyrównanie utraconych dochodów lub rentę z tytułu utraconych zarobków
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

W przypadku śmierci poszkodowanego osoby najbliższe (tj. rodzice, małżonkowie, dzieci, ale również wnukowie, konkubenci) mogą uzyskać:

  • zadośćuczynienie pieniężne (za krzywdę, ból, cierpienie, tęsknotę wywołane stratą)
  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej
  • rentę (osoby, które były na utrzymaniu zmarłego)
  • zwrot kosztów pogrzebu i nagrobka

Pawlikowscy Kancelaria Adwokacka 2014

design: www.strefaWeb.pl