Specjalizacje

BŁĘDY MEDYCZNE

Błąd medyczny może polegać na:

  • błędnej diagnozie,
  • niewłaściwym leczeniu,
  • błędnej organizacji lub zakażeniu szpitalnym,
  • naruszeniu praw pacjenta.

Pacjent, a w przypadku jego śmierci, najbliżsi mogą wystąpić z szeregiem roszczeń finansowych do placówki medycznej i jej ubezpieczyciela. W wielu przypadkach, aby ocenić czy doszło do błędu medycznego potrzebna jest wiedza specjalistyczna. W razie potrzeby Kancelaria uzyskuje prywatne opinie lekarskie wydane przez niezależnych, wysokiej klasy specjalistów. Opinie te pozwalają nam na ocenę szans powodzenia sprawy przed jej wniesieniem.


W przypadku błędów medycznych, można uzyskać te same rodzaje świadczeń co w przypadku wypadków komunikacyjnych, a więc zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie, rentę, zwrot kosztów leczenia.

 

Pawlikowscy Kancelaria Adwokacka 2014

design: www.strefaWeb.pl