Specjalizacje

Komu przysługuje odszkodowanie?

 

Uprawnionymi do odszkodowania mogą być:

 • kierowca (jeśli wypadek był z winy innego kierowcy),
 • pasażerowie (nawet jeśli sprawcą jest małżonek, dziecko, rodzic),
 • piesi,
 • rowerzyści.

Uwaga! Jeśli poszkodowanym jest dziecko poniżej 13 roku życia, przysługuje mu odszkodowanie nawet, jeśli było sprawcą wypadku komunikacyjnego (np. wybiegło bezpośrednio przed samochód).

 

 

Miałem wypadek drogowy! Co mi przysługuje?

 

Osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym może uzyskać (z polisy OC sprawcy):

 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę (cierpienie fizyczne i psychiczne, uszczerbek na zdrowiu, oszpecenie itd.),
 • zwrot wszelkich kosztów poniesionych w wyniku wypadku (koszty leczenia, prywatnych wizyt lekarskich, dojazdów, lekarstw, środków ortopedycznych itp.),
 • wyrównanie utraconych dochodów lub rentę z tytułu utraconych zarobków,
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.

 

Ucierpiałam w wypadku który spowodował mój małżonek. Jestem współwłaścicielką samochodu. Czy przysługuje mi odszkodowanie?

TAK. Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za szkodę na osobie jakiej doznał współmałżonek w wypadku spowodowanym przez drugiego małżonka.

 

Zostałem potrącony przez samochód. Sprawcy nie ustalono. Czy mam szansę na odszkodowanie?

TAK. W sytuacji, gdy sprawcy wypadku nie ustalono, a także gdy sprawca nie opłacił ubezpieczenia OC, podmiotem zobowiązanym do naprawienia całej szkody jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Komu przysługuje odszkodowanie?

 

W przypadku śmierci poszkodowanego osoby najbliższe (tj. rodzice, małżonkowie, dzieci, ale również wnukowie, konkubenci) mogą uzyskać (z polisy OC sprawcy):

 • zadośćuczynienie pieniężne (za krzywdę, ból, cierpienie, tęsknotę wywołane stratą),
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej,
 • rentę (osoby, które były na utrzymaniu zmarłego),
 • zwrot kosztów pogrzebu i nagrobka.

 

Bliska mi osoba zginęła w wypadku w 1998 roku czy mam jeszcze szansę na zadośćuczynienie?

TAK. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem osobom, które straciły najbliższych przysługuje zadośćuczynienie za związane z tym cierpienie także wówczas, gdy wypadek wydarzył się w dawniejszych latach. Nie jest przeszkodą wcześniejsze uzyskanie odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej. Datą graniczną jest 10 sierpnia 1997 r.

 

W wypadku został uszkodzony mój samochód!

Niewiele osób wie, że ubezpieczyciel pojazdu sprawcy (z OC), powinien zwrócić koszt naprawy pojazdu przy użyciu nowych, oryginalnych części i to niezależnie od tego, czy mamy zamiar naprawiać pojazd w serwisie, przy użyciu części używanych, zamienników czy w ogóle go nie naprawiać. Ubezpieczyciele powszechnie zaniżają odszkodowania z tytułu kosztów napraw powypadkowych. Często bezzasadnie przyjmują również tzw. ?szkodę całkowita? co jest niekorzystnie dla poszkodowanego.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, ubezpieczyciel powinien również zwrócić koszt wynajmu samochodu zastępczego przez czas niezbędny do naprawy.

 

Pomagamy w uzyskaniu PEŁNEGO odszkodowania.

Pawlikowscy Kancelaria Adwokacka 2014

design: www.strefaWeb.pl