Aktualności

2010-12-01 - Rewolucja w orzecznictwie dot. zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby!

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał kilka rewolucyjnych rozstrzygnięć odnoszących się do możliwości uzyskania zadośćuczynienia za śmierć bliskich osób w wypadku (wyrok w sprawie II CSK 248/2010, wyrok w sprawie II CSK 248/2010, uchwała w sprawie III CZP 76/10). Zgodnie z nimi, najbliższemu członkowi rodziny zmarłego (na skutek obrażeń odniesionych w wypadku drogowym) przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (o ile zmarły nie był winnym spowodowania wypadku). Oznacza to, że osoby, które straciły bliskich w latach 1997-2008 i później,  mogą dochodzić  znacznych kwot jako rekompensata krzywdy związanej z tą stratą. Nawet wówczas, gdy uprzednio otrzymały odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej.

Pawlikowscy Kancelaria Adwokacka 2014

design: www.strefaWeb.pl