Aktualności

2013-11-01 - Wypadek spowodowany przez nieustalonego sprawcę- 20 letnie przedawnienie roszczeń!

Znacząca uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2013 r. (sygn. III CZP 50/13). Wynika z niej, że nawet jeżeli nie ustalono sprawcy wypadku drogowego, pokrzywdzony może dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego roszczeń odszkodowawczych za urazy doznane w wypadku w terminie 20 lat od przestępstwa (w praktyce nieprzedawnione są roszczenia z wypadków, które zaistniały po sierpniu 1997 roku. 

Pawlikowscy Kancelaria Adwokacka 2014

design: www.strefaWeb.pl