Aktualności

2014-04-25 - SN rozstrzyga ws. zadośćuczynienia za śmierć bliskich osób w wypadku!

Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdza, że osoby, które straciły bliskich w latach 1997-2008 i później mogą dochodzić znacznych kwot jako rekompensata krzywdy związanej z tą stratą (uzasadnienie postanowienia z dnia 27.06.2014 r., III CZP 2/14). Sąd wskazuje, iż obecnie nie występują już rozbieżności i wątpliwości w orzecznictwie. Roszczenie o zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi pomiędzy członkami rodziny jest co do zasady uzasadnione o ile więzi te rzeczywiście istniały. Z doświadczenia ponad stu spraw prowadzonych przez naszą Kancelarie wynika, że zasądzane są kwoty od 50 do 120 tys. zł na osobę.

Pawlikowscy Kancelaria Adwokacka 2014

design: www.strefaWeb.pl